De diagnose wordt gesteld door het meten van de energetische waarde via een haarmonster. Het haar, maar ook bloed, mest, urine enzovoort bevat energetische informatie over het levende organisme van het zieke dier. De therapeut "leest"deze informatie die wordt weergegeven door de Bicom bioresonantie.

Uit de meting kan ook blijken of de aandoening acuut of chronisch is. Ook belangrijk om te weten voor de therapeut is of bepaalde aandoeningen vanuit erfelijkheid ontstaan zijn (miasma/homeopathie)

Een fysiek lichaam is een samengesteld geheel. Niets staat los van elkaar, alle organen en systemen werken en communiceren met elkaar. Het lichaam is in een constant proces van evenwicht behouden om ziekte te voorkomen.

Het meridianen stelsel speelt ook een rol in het behouden van gezondheid. Ook dit stelsel wordt gemeten en zonodig behandeld. Evenals de elementen vuur, aarde, water, metaal en hout dragen deze ook zorg voor een evenwichtige gezondheid. 

Ik behandel paarden, honden en katten.

Te veel toxische belasting maakt mens en dier ziek.